• Hitta oss på:
  • Språk:
meditation

Yin yoga teacher training 50 tim med compassionate mind training

Under denna 50 timmars grundutbildning kommer vi fokusera på anatomi och yinyogans positioner, utifrån ett upplevelsebaserad perspektiv.
Denna kurs vänder sig till dig som vill undervisa i yin yoga, eller som vill ha en fördjupad förståelse för praktiken.

 

Kursen består av både teoretiska och praktiska uppgifter. Det kommer även förekomma vissa hemstudier emellan tillfälle 1 och 2.

Det som även kommer att ingå i kursen är compassionate mind training, att närma sig motstånd och sensationer utifrån ett mindset av compassion.

Kursinnehåll:

Grunderna i yinyoga

  • Historik
  • Grundpositionerna.Där vi genom egen upplevelse av formen och analys av andras kroppar ser ställningen och variationer. Samt fokusområden i formen, var skall yin-formen "kännas"? Hur du kan använda props för modifiering och för att skydda.


Anatomi

  • fascia
  • muskler
  • nervsystemet
  • skelettvariationer
    Då Yinyoga ofta kallas för ledernas yoga, så kommer vi skapa en förståelse för fascia och dess funktion och uppbyggnad och även i relation till fokusområden i yin-positionen, funktionell anatomi.


Mindfulness/meditation
compassionate mind training/mindfulness
Där vi kommer delvis skapa förståelse varför det är ett mycket verksamt sätt att möta svårigheter, motstånd. vi kommer även se vad forskningen säger och hur vår evolution påverkat vår hjärna och även skapa en förståelse genom praktiska upplevelser.

Pranayama
Vi kommer gå igenom hur vi kan använda andningsövningar, för att landa i yin-attityden och för att stilla vårt mind.

TKM- traditionell kinesik medicin
Vi kommer se sambandet mellan meridianerna i kroppen och yinyoga, vi skapa en viss förståelse av de fem elementen och meridianerna i kroppen.

Undervisa i yin / sekvensering
Att skapa yinyoga utifrån olika teman, hur vi kan undervisa på ett sätt för att djupare kontakt med sig själv. Myofaschia releas med bollar

Dagsupplägg:

8-9:30 yinyoga
9:45-12:00 teori
12:00- 13:30 lunch
13:30-15:15 teori
15:30-17:00 yinyoga

Du kommer få en manual
Kurslitteratur tillkommer

Pris: 8900 kr (inkl 6% moms)

Utbildningsdatum

Datum 50 tim: 21 maj - 24 Maj  och 12-13 sep 2020 (hemuppgifter mellan tillfällena).
Boka:
Mejla namn och telnr till info@yogashakti.se

Närvaro:
För att bli godkänd för certifiering krävs 100% närvaro på samtliga lektioner. Vid sjukdom finns (vid utvisat sjukintyg) möjlighet att ta igen missade timmar vid eventuell framtida kurs eller det kan även göras en individuell bedömning av möjligheten att ta igen missade timmar på annat vis.


Lärare
Ywonne Källström har under många år fördjupat sig i yogans olika aspekter. Då Ywonne arbetar som steg-1 psykoterapeut ser hon ett starkt samband i kropp och själ.
Ywonne har studerat yin för Sofie Ringsten och Satu Tuomela, hon har den studerat viryayoga, och gjort fördjupningskurs i rehab viryayoga för Josefin  Selander och Robin Tåg.

Ywonne´s beskrivning av sin syn.
"För mig är yoga ett sätt att mjukt öppna upp kroppen och en av alla vägar in till mitt sanna jag. Yoga har tekniker som gör att jag får tillgång till hela mitt jag.

Med yoga kan jag stilla bruset i sinnet, känna mig stark och öppen i kroppen och känna in i mitt hjärta och låter mig lyssna till mitt hjärtas röst, och det är just det som jag önskar guida till, att lyssna till hjärtats röst, att komma hem, landa i dig själv, att  hämta hem dig själv.

Som terapeut ser jag styrkan i båda världar, forskningen förklarar idag vilken effekt yoga och meditation har på hjärnan och i kroppen och hur dessa effekter uppstår.  Under många år har det funnits forskning om psykoterapins effekter på hjärnan och våra beteenden, de påminner om varandra. Jag ser därför en oändlig skatt i att ha tillgång till båda världarna. Då jag tror på sammansmältning och inte separation.

Mitt största fokus ligger idag på compassion, ett mindset som kommer från uråldriga traditioner som omvandlas till terapeutiska verktyg för förändring, det finaste exemplet på sammansmältning.

Mycket har sagts om mindfulness, som även är en grundpelare för mig och exempel på utveckling från gamla traditioner, men en sak är sant… vi kan inte förändra det vi inte ser, och för att se behöver vi stanna upp och våga se verkligheten som den är. Och vi är i en ständig förändring, livet är inte en stilla stagnation, allt förändras hela tiden."


Bokning och avboknings regler

Avbokningsregler

Vi lever i en värld av konstant föränderlighet och vi förstår att planerna ibland ändras och oförutsedda omständigheter uppstår, och därför finner vi att det är nödvändigt att vi har konsekventa regler. Vi har strävat efter att göra dessa så rättvisa som möjligt, och hoppas att du håller med. Tack för ditt stöd.

* Avbokning mer än två veckor före start: avbokningsavgift 1000 SEK

* Avbokning mindre än två veckor före start: 50% av den totala avgiften återbetalas.

* Ingen återbetalning för avbokningar på dagen före kursstart och senare.

* Vid sjukdom/skada av det slaget att du inte kan påbörja kursen och mot uppvisande av läkarintyg återbetalar vi hela kursavgiften förutom 500 kr i administrativ avgift. Om du skulle råka ut för allvarlig sjukdom/skada under påbörjad kurs som gör att du inte kan fortsätta kursen så flyttar vi din plats till nästkommande kurs istället, men vi kan tyvärr inte återbetala pengar för påbörjad kurs..

Att inte betala räknas inte som en avbokning.
Avbokning sker skriftligt till info@yogashakti.se  enligt ovanstående villkorYogaShakti yogastudio förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid för få antal deltagare. Om detta inträffar, kommer en full återbetalning utfärdas.
Yogashakti

Högbergsgatan 30A
116 20 STOCKHOLM
Tel: 0707-906 906

Timmermansgatan 10
118 25 STOCKHOLM
Tel: 0707-90 67 87


E-post: info@yogashakti.se

Öppettider

Slussen, Högbergsgatan 30A:
Mån-tors 09.00-20.00
Fre: 09.00-19.00
Lör: 09.00-17.00
Sön 10.00-18.00

Mariatorget; Timmermansgatan 10

SOMMARTIDER: Enligt schema resp studio

 

Dela

Få nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress

Producerad av

Sajtkonsulterna